Tiskové desky

Bezprocesní polymerní tisk. deska Agfa: Azura V

Bezprocesní termální tisk. deska Agfa: Amigo TS

Bezprocesní termální tisk. deska Agfa: Azura TS

Konvenční desky – Agfa

Polymerní tiskové desky – Agfa

Termální tiskové desky – Agfa