X-Rite

X-Rite 504X Přenosný odrazový spektrodenzinometr Vysoce přesný a spolehlivý denzitometr měří optickou hustotu (absolutní nebo bez papíru) a rozdíl optických hustot (16 referenčních hodnot). Měřící geometrie 45 st/0st, volba velikosti průzoru (3,4mm standardní, na přání 2 mm, 6 mm), status …