Techkon SpectroPlate

SpectroPlate je vysoce přesný přístroj vybavený množstvím funkcí pro rychlé a přesné měření tiskových desek. Je jednoduše ovladatelný. Měří např. plošné pokrytí, frekvenci tiskového rastru a úhly natočení separace, dále plošné krytí ve více bodech, typicky na tiskové škále, dále geometrické parametry tiskového bodu atd. Rovněž má vestavěnou funkci průměrování naměřených hodnot plošného pokrytí. Má vestavěnou kalibraci na většinu používaných tiskových desek různých výrobců a technologií včetně bezprocesních. Je k němu dodáván SW SpectroPlate Connect, který umožní přez USB kabel napojit přístroj na počítač a na něm pohodlně vyhodnocovat naměřené hodnoty.