LSH

7 důvodů pro CtP Revolution

 1. Snadná obsluha – spolehlivý provoz
 2. Malý prostor – úspora prostoru a fixních nákladů
 3. Příznivé ceny a dodávka „na klíč“ – minimální starost
 4. Otevřenost systému – snadná integrace – využití investic
 5. Nenáročné na prostředí a přípojky, bez vyvolaných investic
 6. Stabilizovaná kvalita – spolehlivý provoz
 7. Modulární konstrukce – rychlý servis, snadné modifikace
 • Snadná obsluha – spolehlivý provoz

U základního provedení BASIC se tiskové desky zakládají ručně zavěšením na registrační kolíky namontované na bubnu. Díky tomu je zajištěn prvotřídní tiskový registr a rychlé nastavení tisk. stroje. Po založení desky a spuštění řídící elektroniky již pracovní postup pokračuje automaticky. Napnutí a fixaci desek o různých rozměrech kontrolují vestavěná čidla, dále se předává řízení rastrovému procesoru a po ukončení osvitu se deska vysune na vykládací stolek. Nároky na provozní obsluhu a její eventuální zaškolení jsou proto zcela minimální.

 • Malý prostor – úspora prostoru a fixních nákladů

Samotná optomechanická část má půdorys pouhých 520 x 1240 mm. Při výšce 1120 mm působí dojmem spíše kancelářského zařízení asi jako plotter o srovnatelném formátu. Mimořádně prostorově úsporná konstrukce zdařile kombinuje vysokou produktivitu a operativní použití s minimálními nároky na instalaci a provozní prostředí.

 • Příznivé ceny a dodávka „na klíč“ – minimum starostí

Revulution je nejlevnější CTP systém, který je ve vyšší kvalitativní třídě na trhu. Výrobce je schopen nabízet zařízení za tuto cenu dlouhodobě díky řadě objektivních důvodů

– používají se velkoseriově vyráběné lasery s příznivou cenou

– používají se přednostně polymerní desky zcitlivené na fialovou,

s levnějším automatem

– zjednodušení konstrukce po modernizaci a důsledná modularita

– optimalizovaná organizace výroby v LSH Hannover

a vybalancované kooperace

Dodavatel je schopen realizovat komplexní dodávku a doplnit zařízení o pracoviště pro přípravu dat (Rip a Workflow), vyvolávací automat, registrační děrovače a pod. až po zcela finalizovanou dodávku. Konkrétní konfigurace včetně zaváděcích materiálů, školení atd. se pak specifikuje v individuálním kontraktu.

 • Otevřenost systému – snadná integrace – využití investic

Systém je zcela otevřený. Datovým vstupem jsou direktoráře konfigurované v externím řídícím počítači podle požadovaných rozměrů tiskových desek. Do těchto direktorářů kopírují nekomprimované jednobitové soubory TIFF. Zbytek sekvence probíhá po startu systému automaticky, jak je popsáno v části o obsluze. Vlastní provozní programy celé konfigurace jsou součástí dodávky, které se instalují také do řídícího počítače. Jako operační systém je možné použít buď MS Windows 2000 nebo XP podle podmínek uživatele.

Otevřenost je podstatný předpoklad pro eventuální co nejúplnější využití stávajícího programového i technického vybavení zákazníka. Např majitelé osvitek bývají vybaveni v oblasti přípravy dat – (workflow, RIP, archová montáž a pod.). Obdobně na straně výstupu je možné kombinovat různé vyvolávací automaty a dokonce je i modifikovat pro eventuální „on – line“ použití.

 • Nenáročné na prostředí a přípojky, bez vyvolaných investic

Revolution pracuje v běžných dílenských nebo kancelářských podmínkách. Výjimkou je přirozený požadavek snížené prašnosti, nicméně bez zvláštních opatření.

Optomechanická část CTP se připojuje do zásuvky 220 V, 50 Hz a s externím řídícím počítačem je propojen jen moderním rozhraním USB 2.0 při přenosové rychlosti 480 Mbits/sec. Řídící stanice slouží jak pro přenos bitových map během osvitu, tak pro nastavování a řízení celého systému. K provozu je potřebný dále stlačený vzduch. Pro běžný provoz zcela postačí malé kompresory bezolejové např. pro amatérské stříkání. Pokud se systém skládá z více modulů (comfort a premium), jsou řízeny také přes USB z řídícího počítače. Stlačený vzduch, voda, odpad a el. energie se řeší individuálně podle konfigurace. Nároky jsou srovnatelné zhruba s nároky aut. pračky.

 • Stabilizovaná kvalita – spolehlivý provoz

Světelný zdroj je standardně vybaven autokalibrací, zpětnovazební stabilizací výkonu paprsku a je uložen v tepelně stabilizovaném pouzdře. Dále může být namontované i komplexní řízení kvality. QPT (Quality Protector System) je nový kamerový systém, který u on-line systému snímá zvolené parametry každé desky. Jeho výstup je přes USB připojen k řídícímu počítači, ve kterém jsou parametry porovnávány s požadovanými a podle odchylky se ihned koriguje celé nastavení na optimální kvalitu.

 • Modulární konstrukce

CTP Revolution byl zkonstruován s respektováním požadavků zákazníků na schopnost průběžně přizpůsobovat systém nebo jeho části podle měnících se podmínek jak u zákazníka, tak v celém oboru. Přesvědčte se osobně, jaká je konfigurace stroje nebo linky s tím, že možnost modifikací pro Vás zůstává neustále otevřená. Postupné rozšíření provedení Basic na Comfort nebo Premium ja za těchto okolností samozřejmé. Dalším přínosem modularity je operativnost při provádění oprav. V případě potřeby je možné urychleně obnovit provoz výměnou přednastaveného vyzkoušeného funkčního uzlu a oprava závady může pokračovat mimo stroj.

CtP Revolution se nabízí ve třech variantách:

B3+ … Revolution 2

B2 … Revolution 4

B1 … Revolution 8

CTP Revolution 2

 • Parametry:

Model   Basic  Comfort Premium

Šířka    1040mm 1040mm  1040mm

Hloubka  500mm  1200mm  1850mm

Výška   1120mm  1400mm  1400mm

Hmotnost 120kg  210kg  330kg

Zásobník kazet  –  650 x 550mm  650 x 550mm

 • Parametry osvitu:  

Světelný zdroj  fialový  polovodičový  laser 60mw, 405nm

Rozmítaní  spirálové  záznamovou  hlavou se 128 paprsky

Uspořádání stroje  tisková  deska  upnuta na bubnu

Provozní otáčky bubnu  cca 120 ot./min.

Min.rozměr desky  200 x 200 mm

Max.rozměr desky  460 x 525 mm

Typy desek  fotopolymerní,  stříbrné

 • Provozní parametry:  

Opakovatelnost  +5 mikronů

Rozliš.schopnost  2540 dpi

RIP interface  1 bitový  TIFF

V.automat online  –  ano  ano

Výkon  při 2540dpi  cca 14 desek  / hod.

Zachycení desek  na reg.kolíky

Reg.systém  Bacher  nebo dle  zákazníka

Zakládání  manualní  automatické  automatické

Vykladání  manualní  automatické  automatické

Počet zásobníků  –  1  4

Počet desek v zás.  –  50  200

Odběr prokladů  –  ano  ano

Prac.teplota  18 – 28°C

Vlhkost  20 – 80%

Více informací si můžete stáhnout (v originále) zde: Revolution2

CTP Revolution 4

 • Parametry:

Model  Basic  Comfort Premium

Šírka  1240 mm 1240 mm 1240 mm

Hloubka 520 mm  1350 mm 2150 mm

Výška  1120 mm 1400 mm 1400 mm

Hmotnost  150 kg  270 kg  400 kg

Kazet.zásobník  –  850 x 770 mm  850 x 770 mm

 • Parametry osvitu

Světelný zdroj  fialový  polovodičový  laser 60mW, 405nm

Rozmítání  spirálové  záznamóvou  hlavou (128 paprsků) (256 koncem roku)

Uspořádání stroje  tisková hlava  upnuta na bubnu

Provozní otáčky bubnu  cca 120 ot./min.

Min.rozměr desky  200 x 200 mm

Max.rozměr desky  630 x 745 mm

Typy desek  fotopolymerní  nebo stříbrné

 • Provozní parametry  

Opakovatelnost  + 5 mikronů

Rozlišovací schopnost  2540 dpi

RIP interface  1 bit TIFF

Vyvol.automat online  na přání  ano  ano

Výkon  14 desek / hod.

Zachycení desky  na registr.  kolíky

Registrační systém  Bacher  nebo dle  přání zákazníka

Zakládání  manuální  automatické  automatické

Vykládání  manuální  automatické  automatické

Počet zásobníků  –  1  4

Počet desek v zás.  –  50  200

Odběr prokladů  –  ano  ano

Pracovní teplota  18 – 28°C

Vlhkost  20 – 80%

Více informací si můžete stáhnout (v originále) zde: Revolution4

CTP Revolution 8

 • Parametry:

Model  Basic  Comfort  Premium

Šířka  1540 mm 1540 mm  1540 mm

Hloubka 670 mm  1600 mm  2250 mm

Výška  1150 mm  1500 mm  1500 mm

Hmotnost  180 kg  330 kg  500 kg

Parametry osvitu

Světelný zdroj  fialový laser  60mW, 405nm

Rozmítání paprsku  spirálové  záznamovou  hlavou (128 paprsků) (256 do konce roku)

Provozní otáčky bubnu  120 ot./min

Rychlost osvitu  145mm / min.

Min.rozměr desky  370 x 450 mm

Max.rozměr desky  820 x 1030 mm

Typy desek  fotopolymerní  nebo stříbrné

 • Provozní parametry

Opakovatelnost  +5 mikronů

Rozlišovací schopnost  2540dpi

RIP interface  1 bit TIFF

Vyv.automat online  –  ano  ano

Výkon  14 desek / hod.

Zachycení desky  na reg.kolíky

Registrační systém  Bacher 200  nebo dle  přání zákazníka

Zakládání  manuální  automatické se stohovačem  automatické se stohovačem

Počet zásobníků  –  1  4 s automatickou výměnou

Počet desek v zásobníků  –  50  200

Odběr prokladů  –  ano  ano

Kamerový systém  –  na přání  ano

Pracovní teplota  18 – 28°C

Vlhkost  20 – 80%

Více informací si můžete stáhnout (v originále) zde: Revolution8

This entry was posted in CTP, LSH. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár